Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MEMORIA GESTULUI – ELEMENT PATRIMONIAL ÎNTRE UITARE, SALVARE ŞI DEVENIRE

    Scopul proiectului este transformarea memoriei gestului în element patrimonial de importanţă excepţională şi aducător/producător de beneficii culturale, sociale şi economice.

 1. Constituirea, în primele nouă luni, a unui program de cercetare pe teren a meseriilor şi meşterilor din cele patru zone etnografice ale judeţului Maramureş, privind memoria gestului, specifică fiecărui meşteşug.
 2. Organizarea unui Colocviu cu tema "Memoria gestului – element patrimonial între uitare, salvare şi devenire" şi a unui Târg al meşterilor, în septembrie 2010.
 3. Valorificarea şi promovarea cercetărilor privind memoria gestului meşterilor maramureşeni prin organizarea unei expoziţii itinerante, a 10 filme documentare şi a unei reviste de memorie cultarală.
 4. Dezvoltarea organizaţională a Fundaţiei în vederea continuării acţiunilor de cunoaştere, salvare, valorificare şi promovare a patrimoniului rural şi după finalizarea proiectului
  • Grupul ţintă:
   • 50 de meşteri
   • 40 de comunităţi
  • Beneficiari direcţi:
   • 30 meşteri care vor fi înregistraţi audio - video;
   • 10 meşteri cărora li se vor face filme;
   • 5 specialişti Muzeul de etnografie;
   • 20 meşteri participanţi la târg;
   • 4 cercetători;
   • 50 de meşteri cărora li se va face profilul în revista da memorie culturală "Calendarul Maramureşului";
   • 40 comunităţi în care se vor face cercetări.
  • Beneficiari indirecţi:
   • publicul larg care vizitează Muzeul de Etnogafie;
   • publicul larg interesat de patrimoniul imaterial;
   • turiştii care vizitează Maramureşul;
   • familiile meşterilor;
   • alţi meşteri şi iubitori de artă tradiţională;
   • umanitatea, prin conservarea memoriei gestului.

RAPORT NARATIV INTERMEDIAR

RAPORT FINAL
Raport final Fianl Report

Pentru informații oficiale despre Mecanismul financiar SEE și Programul Norvegian de Cooperare, accesati: www.eeagrants.org