Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Fundatia i.u.g.a.

    Înfiinţată în martie 1996, Fundaţia Social-Culturală pentru Democraţie "identitate, unitate, generozitate, acţiune", organizaţie neguvernamentală, are ca scop principal influenţarea păstrării identităţii sociale şi culturale a personalităţii umane, a unităţii de acţiune democratică şi a generozităţii sale.

    Unul dintre domeniile de activitate ale Fundaţiei "i.u.g.a." este implicarea societăţii civile în sprijinirea copiilor fără mijloace materiale, în vederea prevenirii abandonului. În acest sens se derulează, încă din 1996, proiectul Prevenirea Abandonului=Şansă (P.A.S.), în parteneriat cu Asociaţia "Grădinitsa RLM", din Franţa. Acest proiect presupune sprijinirea copiilor preşcolari provenind din familii cu o situaţie financiară precară, în vederea reintegrării lor într-un cadru social organizat, cum sunt creşele şi grădiniţele. Proiectul a avut ca beneficiari, în total, din 1996 până în prezent, un număr de 648 de copii, din Baia Mare şi Târgu Lăpuş cât şi familiile lor. Ajutorul s-a concretizat prin plata a până la 50% din taxele de alocaţie de hrană (restul fiind suportat de către părinţi), ajutorarea copiilor cu o situaţie mai specială, cum este cazul câtorva copii spitalizaţi sau în cazul decesului unuia dintre părinţi, cât şi procurarea de rechizite, dotări şi realizarea de reparaţii de mobilier la creşele (Creşele nr. 3 şi 6) şi grădiniţele cuprinse în proiect (Grădiniţele nr. 7, 8, 28, Grădiniţa din Târgu Lăpuş). Tot în cadrul acestui proiect am editat şi revista de specialitate Grădiniţa Mileniului Trei, în lucru fiind în momentul de faţă numărul trei al revistei, colegiul de redacţie fiind alcătuit din: Marcela Pop, inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Ileana Libotean, director, Grădiniţa nr. 7, Baia Mare, Cornelia Lascu, educatoare, Grădiniţa nr. 1, Baia Mare şi Anamaria Iuga, Fundaţia "i.u.g.a.".

    Un alt domeniu de activitate este cel cultural, de promovare a valorilor culturale şi a talentelor autentice, de sprijinire a cercetării etnologice şi a turismului rural. În acest scop s-a înfiinţat în 1998, în cadrul Fundaţiei noastre Reţeaua de Protejare, Dezvoltare şi memorie culturală – Valea Cosăului (RPDmc "Valea Cosăului"), ca un forum reprezentativ de organizaţii, asociaţii şi persoane active din sectorul cultural, patrimonial şi economic, pentru a salva patrimoniul rural de pe Valea Cosăului. S-au organizat întâlniri şi cercetări de specialitate (etnografie) privind instalaţiile de tehnică populară din zonă.

    Un alt proiect cu finalitate culturală este cel dedicat meşteşugurilor tradiţionale, proiectul Meseria – Brăţară de Aur, proiect finanţat în anul 2000/2001 de Ministerul Culturii, EuroArt, iar, din 2001, prin surse proprii. Scopul principal este constituirea unui Centru de pilotaj şi reflecţie asupra meşteşugurilor, ca activitate patrimonială şi piaţă a forţei de muncă. În cadrul acestui proiect s-a înfiinţat Academia de Arte şi Meserii Tradiţionale – a.r.t.e.m., idee care a pornit de la meşterii care vor ca meseria lor să trăiască, dar şi de la cercetătorii care studiază tradiţia populară, cât şi procesul de de-tradiţionalizare şi re-tradiţionalizare. Funcţionarea a.r.t.e.m. cuprinde trei axe de lucru, pentru a oferi meşteşugurilor şi meseriilor tradiţionale toate posibilităţile de dezvoltare în mediul economic şi cultural actual: astfel,
a) s-a înfiinţat marca de calitate şi prestigiu "Artem Autentic Art Maramureş", pentru a răspunde exigenţelor de calitate impuse de economia de piaţă.
b) A.r.t.e.m. presupune şi realizarea unei activităţi de producţie intelectuală, artistică şi economică, fiind şi un spaţiu de reuniune, schimb de idei şi informaţii pe plan regional, naţional şi internaţional – în acest sens, a.r.t.e.m. s-a afiliat Organizaţiei Internaţionale de Artă Populară (IOV), aflată sub egida UNESCO, dar s-a organizat şi Simpozionul "Formarea, transmiterea şi perfecţionarea meşteşugurilor de patrimoniu – realizări şi cerinţe", în februarie 2001.
c) Totodată, a.r.t.e.m. presupune şi implementarea unor structuri de transmitere a meşteşugurilor şi de formare profesională. Pentru aceasta, în 15 februarie, anul curent, s-a înfiinţat, la Oarţa de Sus, "Atelierul-Şcoală de Ţesătorie", unde 21 de copii din clasele IV-VIII de la Şcoala generală de la Oarţa de Sus învaţă să ţeasă, conduşi de meşterii populari din sat. Atelierul-Şcoală a fost înfiinţat în colaborare cu Şcoala generală din Oarţa de Sus, la cererea copiilor, dornici de a duce mai departe tradiţia zonei.

    Tot în cadrul a.r.t.e.m. s-au înfiinţat în noiembrie 2000 Galeriile de Artă Tradiţională "AutenticArt – Maramureş", găzduite în incinta Muzeului de Mineralogie din Baia Mare, iar, în colaborare cu Primăria Baia Mare s-a organizat "Târgul Meşterilor Populari" în octombrie 2000 şi, în colaborare şi cu CCI Maramureş, "Târgul Meşterilor Populari – Trei Generaţii", în perioada 27-30 septembrie 2001. În colaborare cu Asociaţia Saint-Jean Apotre din Franţa s-a organizat, în septembrie 2001, expoziţia "Ieslea de Crăciun", în Baia Mare, iar, în decembrie 2001 s-a inaugurat expoziţia de prezentare a Maramureşului în cadrul manifestării Creches du monde, din Loudain, Franţa.

    Ca proiecte de viitor am dori să extindem aria de acţiune a.r.t.e.m. şi în alte centre pilot, cu scopul transmiterii meşteşugurilor tradiţionale noii generaţii. De asemenea, am dori să realizăm un simpozion al tinerilor antropologi, în scopul alcătuirii unei reţele de cercetare în acest domeniu şi impunerea antropologilor ca o categorie profesională cu statut de factor de influenţă în cadrul ştiinţelor sociale.

    Fundaţia "i.u.g.a." este alcătuită din 15 membri activi, dintre care 1 angajat permanent, 8 colaboratori de specialitate şi 2 voluntari.

Proiecte realizate

Pentru informații oficiale despre Mecanismul financiar SEE și Programul Norvegian de Cooperare, accesati: www.eeagrants.org